Kostinventera personalen!

Genom att erbjuda din personal kostinventering kan du få ett bättre utbyte och friskare personal. Många upplever idag att de inte orkar och hinner någonting. De bara jobbar och jobbar.. Att uppleva att arbetet slukar det mesta av tiden på dygnet ger en trött och oinspirerad personal som inte är villig att ge ytterligare energi till arbetet, som man upplever redan tar all ens kraft. Det måste inte vara så!

Bra att kombinera med en gruppföreläsning först och sedan en timmas samtal med varje medarbetare. Detta samtal följs sedan upp efter en tid med ytterligare ett samtal och kan självklart utökas med ännu fler för de som har särskilda behov.

Efter att ha jobbat i snart 10 år med individuell behandling av framförallt övervikt och överviktsrelaterade problem, så vet jag att den individualiserade delen är det som ger bäst resultat på sikt. Att man är med och tipsar om små men effektiva förändringar, som passar varje person och möter varje individ på den nivå man är just nu, ger ett anmärkningsvärt gott resultat.

Många privata företag är kopplade till företagshälsovård där man gör profiler och kan konstatera diverse saker kring varje medarbetare, men ytterst sällan går man ett steg till och hjälper varje individ att förändra det som analysen visar. Det har fått gott resultat speciellt på skiftarbetare som är överrepresenterade när det gäller övervikt, diabetes och hjärt-kärlsjukdom men som ibland upplever att det är svårt att få ihop maten och livet.